Школа сьогодні

/Files/images/FB_IMG_1567752460764.jpg Зазимський заклад загальної середньої освіти веде свою діяльність з 1987 року, в якому на даний час навчається 405 учнів у 20 класах. Педагогічний колектив висококваліфікований, нараховує 34 вчителя, серед них: 1 вчитель має звання «Відмінник освіти» (Книш І.І.); 2 вчителя мають звання «Вчитель-методист» (Книш І.І., Ярошинська Л.М.); 5 вчителів мають звання «Старший вчитель» (Нохріна Л.І., Книш С.С., Каленіченко Л.Л.0; 8 вчителів є спеціалістами «вищої категорії» (Нохріна Л.І., Ярошинська Л.М., Книш І.І., Книш С.С., Улещенко Л.Б., Радченко Л.І., Ломонос О.Г.); 19 вчителів є спеціалістами та спеціалістами І-ІІ категорії. В закладі освіти є соціальний педагог та практичний психолог. Середній вік педколективу – 40 років, третя частина колективу – випускники закладу.

Матеріально-технічна база закладу – задовільна. Заклад загальної середньої освіти забезпечено навчальними кабінетами, бібліотекою, комп’ютерним класом, спортивною залою, їдальнею тощо. Для учнів організовано гаряче харчування. Здійснюється підвіз учнів до школи за програмою «Шкільний автобус». На базі школи організовано роботу творчих та спортивних гуртків.

Педагогічний колектив школи та адміністрація закладу, здійснюючи свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Указу Президента «Про заходи щодо розвитку духовності; захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та інших основоположних освітянських документів, що забезпечують всебічний розвиток особистості, формування ключових життєвих компетентностей учнів шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Педагогічний колектив нашої школи – це професіонали високого рівня, які створюють сприятливі умови для всебічного розвитку дітей, надають широкі можливості для реалізації їх здібностей через навчання, виховання, науково-дослідницьку та творчу роботу. Досвідчені вчителі працюють з учнями, створюючи доброзичливу, майже домашню атмосферу.

Кiлькiсть переглядiв: 2063