Зазимське НВО - це заклад:
 • де виконується замовлення особистості бути конкурентноспроможною в суспільстві з ринковою економікою, уміти планувати стратегію свого життя, орієнтуватись у системі найрізноманітніших і неоднозначних цінностей, визначати своє життєве кредо, свій життєвий стиль;
 • де наявна педагогічна підтримка й захист виховання;
 • де утверджується культура життєвого самовизначення, культура життя;
 • де діяльність дитини постійно супроводжується ситуацією успіху;
 • де реалізуються ідеї особистісно зорієнтованої педагогіки;
 • де працює педагогічна гармонія.
Педагогічні принципи у Зазимському НВО:
 • школа - це установа, де організоване не тільки навчання та виховання, а усе життя вихованців, не підготовка до життя, а саме життя;
 • принцип суб'єктності сприяє розвитку здатності учня розуміти своє Я в стосунках з іншими людьми й світом, осмислити свої дії, передбачити їх наслідки як для інших, так і для власної долі, оцінювати себе як носія власного досвіду;
 • принцип діалогічності допомагає усвідомити, що життя за своєю природою діалогічне;
 • принцип пріоритетності творчої діяльності та свободи;
 • принцип наукового світосприймання, бачення проблем життя, свого місця в ньому, свого внутрішнього світу;
 • принцип духовного освоєння світу відповідно до віри, надії, любові.


Модель випускника Зазимського НВО:

Новій суверенній Україні потрібні нові люди, тобто так її громадяни, які характеризуються глибоко осмисленою життєвою позицією.
Випускник Зазимського НВО:

 • володіє сформованою позитивною Я- концепцією, почуттям власної гідності й потребою в самореалізації;
 • вірить в свої здібності, можливості; постійно працює над саморозвитком, самовдосконаленням;
 • має достатній рівень життєвих компетентностей, знань, умінь і навичок;
 • має сформований моральний ідеал;
 • веде здоровий спосіб життя;
 • дотримується традицій, звичаїв та обрядів українського народу;
 • прагне жити у гармонії з самим собою і навколишнім світом;
 • має знання й уміння, що відповідають вимогам навчальних програм школи.
Кiлькiсть переглядiв: 1002